CJG Voorst

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. Als u vragen heeft over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het CJG.

CJG Voorst

Praten over opvoeden is heel normaal

Opvoeden is leuk, maar soms ook lastig! Op onze site www.cjgvoorst.nl vind je alle informatie over opvoeden en opgroeien. Wil je een vraag aan een medewerker van het CJG stellen? Dan kun je dat digitaal doen, als je wilt anoniem, maar je kan ook binnenlopen op één van de inloopspreekuren of bellen om een afspraak te maken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Op de site vind je alle informatie hierover.

Het CJG zal in de loop van 2013 volledig gehuisvest zijn in het Kulturhus, Jachtlustplein, Twello. Kijk op de website van het CJG voor het laatste nieuws.

Zorgnetwerk 0-23 jaar gemeente Voorst

Soms zijn problemen groter en complexer. Denk hierbij vooral aan zorgen op school en in de thuissituatie. Dan is het mogelijk dat de zorg in het Zorgnetwerk wordt besproken, ook nu in overleg met de ouders. Het Zorgnetwerk is een maandelijks overleg met het doel advies te geven over de hulp aan een kind en/of gezin. Het Zorgnetwerk bestaat uit medewerkers van Vérian/consultatiebureau, GGD Noord- en Oost Gelderland, Sensire algemeen maatschappelijk werk, politie, Bureau Jeugdzorg, leerplicht en jongerenwerk. Na overleg worden aan de hand van ‘1 gezin 1 plan’ afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Er wordt een contactpersoon aangewezen die in de gaten houdt of de afspraken worden nagekomen. Het Zorgnetwerk is er voor alle kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar in de gemeente Voorst. Opvoeden doen we samen!

CJG4Kracht gemeente Voorst

Het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) gemeente Voorst is gestart met het project/pilot CJG4kracht. Met dit project wordt het onder andere mogelijk om ambulante jeugdzorg snel en zonder indicatie via het CJG in te zetten. De kracht van gezinnen en hulpverleners wordt gebundeld. Het CJG ontwikkelt zich als eerstelijnscentrum voor preventieve hulp voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Vooruitlopend op de decentralisatie van de jeugdzorg en het Passend Onderwijs start de gemeente Voorst met CJG4kracht.

In de omliggende gemeenten zoals Apeldoorn, Brummen en Epe loopt dit project al. CJG4kracht heeft in 2013 de landelijke JGZ innovatieprijs 2013 gewonnen.

Doel is enerzijds om de vrijwillige hulp aan huis voor gezinnen zo snel en effectief mogelijk toegankelijk te maken vanuit het CJG, anderzijds om gezinnen meer regie te geven over hun hulpverleningsproces. Gewerkt wordt aan één doorgaande lijn in de hulp voor jeugd en gezin.

Informatie

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kunt u terecht op de website van het CJGVoorst. Of neem contact op met Elly Brinkman, coördinator CJG. Zij is bereikbaar via de email coordinator@cjgvoorst.nl

CJG Voorst

Ben je benieuwd wat het CJG voor je kan betekenen, kijk dan bij ‘Je zoekt hulp en advies’.

Heb je een afspraak bij het consultatiebureau en wil je deze verzetten dan kan je contact opnemen via afspraaktwello@verian.nl met vermelding van naam en geboortedatum van je kind of via telefoonnummer 088 – 12 63 126.

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen