Missie & Visie

Samen het beste uit jezelf halen

Uitgangspunten

Missie ‘De Wingerd’:

Op basisschool De Wingerd werkt het enthousiaste en gemotiveerde team met veel inzet om het beste uit mensen te halen. Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én met de leerlingen zelf. Ook willen we hierbij gebruik maken van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. We willen onze leerlingen cognitief, sociaal én emotioneel ontwikkelen.

Missiestatement: “samen het beste uit jezelf halen”

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden de leerlingen voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste halen uit de leerlingen hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige én leerzame tijd op onze school.

Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn: enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie én inspiratie.

Visie:

Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit de bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de bijbel als een grote inspiratiebron.

Op cbs de Wingerd bieden we een veilige omgeving. In een sfeer van vertrouwen werken en leren we iedere dag met onze leerlingen om het beste uit hen én onszelf te halen. Om die veiligheid te bieden hebben we o.a. schoolregels, groepsregels, een antipestprotocol en de lessen uit onze methode ‘Leefstijl’. Om vertrouwen te krijgen, geven we vertrouwen. Dit uit zich in het modelgedrag van alle teamleden. We laten zien en horen dat we te vertrouwen zijn.

Op De Wingerd ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen. Zij kunnen kennismaken met verschillende interessegebieden. De leerlingen kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod van workshops. Op deze manier kunnen we de ontplooiingskansen van onze leerlingen vergroten.

We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. We richten ons op het persoonlijk leren van de leerlingen. Dit gaat uit van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat rekening houdt met verschillende manieren waarop leerlingen het best presteren. Op de individuele behoefte, interesse en aanleg.

ICT speelt hier een belangrijke rol in. Op onze school gaan we uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen en teamleden. Gezamenlijk stellen we groepsdoelen vast. In de toekomst willen we gaan werken met individuele leerdoelen van onze leerlingen. Uitdaging is hierbij een sleutelwoord. Hier hoort ook het (digitaal) portfolio bij. Leerlingen verzamelen leerervaringen en vertellen hun verhaal hierbij.

Op onze school werken we gericht aan het verder ontwikkelen van de instructievaardigheden van de teamleden. Leren met en van elkaar staat hierin centraal. We geven en ontvangen feedback op onze lessen. Onderling, maar ook van de reken- en taalcoordinator, de intern begeleidster en de directeur. We gaan uit van een leven lang leren.

In de komende Jaren zullen we onze kennis over het brein vergroten. Ook op deze manier krijgen onze leerlingen beter en boeiend onderwijs. Je leert makkelijker door meerdere zintuigen aan te spreken. Door de trainingen richten we ons ook op de breinvriendelijkheid van de lokalen. We leren de leerlingen de techniek van het mindmappen aan. Een mindmap is een samenvatting van gekleurde takken met woorden én beelden.

In onze maatschappij is sprake van een toenemende internationalisering. Engels wordt steeds belangrijker. Daarom geven wij Engels in groep 1 t/m 8. Wanneer je dit op jonge leeftijd al spelenderwijs leert zal ze dit op latere leeftijd gemakkelijker afgaan. Op onze school is Engels belangrijk. De komende jaren willen we dit gaan uitbouwen.

Onze leerlingen zijn geboren in de 21-ste eeuw. Onze maatschappij vraagt vaardigheden om goed te functioneren. Belangrijke vaardigheden zijn: kritisch denken, samenwerking, creativiteit, planmatig werken en het vermogen om problemen op te lossen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden zal op onze school een plek moeten krijgen.

Ouders zijn belangrijk in onze gemeenschap. De ouderbetrokkenheid willen we graag versterken. Een nog betere samenwerking heeft een positieve invloed op de prestaties én het welbevinden van onze leerlingen. Het versterkt de opvoedende kracht. Binnen de driehoek kind – ouder – school staat het kind centraal, waarbij wederzijdse afhankelijkheid een grote rol speelt.

Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Het prikkelt en stimuleert de nieuwsgierigheid van leerlingen en leert hen genieten en waarderen. De komende jaren geven wij invulling aan ons beleidsplan. In dit plan staat welk leerstofaanbod we gaan aanbieden aan de leerlingen in groep 1 t/m 8.

In de komende jaren wil onze school een spil worden in de maatschappelijke omgeving. Contacten met maatschappelijk werk, kinderopvangcentra, kerk, buurtsportcoaches, bibliotheek en verzorgingstehuizen zullen worden aangehaald. Op deze manier kunnen we ook het (ontwikkelen) van het burgerschap van onze leerlingen goed neerzetten. De komende jaren zullen we dagarrangementen (naschoolse opvang) gaan aanbieden op onze school.

Richting 2020 gaan we ons onderwijs in techniek verbeteren. Onze maatschappij vraagt om mensen met een techniekopleiding. Wanneer we hier goed vorm aan geven op school zullen onze leerlingen zich voor het vak techniek gaan interesseren. Zij zullen (meer) hun vervolgopleiding afstemmen op de maatschappelijke vraag.

Het team van de Wingerd zal er alles aan doen om alle leerlingen een leuke, leerzame én gelukkige tijd te geven!

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen