Opgave ouderhulp

ouderhulp

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Net als ieder jaar vragen we u weer om ons te helpen bij allerlei klussen of zitting te nemen in commissies. Zonder uw hulp is het erg lastig om activiteiten te organiseren. We zijn afhankelijk van uw hulp! Met uw hulp kunnen we  het onderwijs voor uw kind leuker maken zoals bijv. de sportdag of veiliger maken met het oversteken op de H.W. Iordensweg. U ondersteunt de school en leerkracht. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve rol van ouders, een positieve werking heeft op het welzijn van het kind.

Heel graag willen we ook weer het komende cursusjaar voor iedere groep een klassenouder aanstellen. Een klassenouder heeft bijv. de volgende (groeps)taken: werving van hulpouders voor bijv. lessen in techniek en computerlessen of participatie in het Sinterklaas- of Kerstfeest, het meelopen of meefietsen naar de gymnastiek, het helpen met de Paaslunch of het organiseren van een feestactiviteit. Hij of zij kan ook als aanspreekpunt dienen voor andere ouders. We hopen dat er zich voor iedere groep een klassenouder aandient.

Als u het leuk vindt om te participeren in de school van uw kind(eren), wilt u dat dan op onderstaande lijst in de rechterkolom aangeven?

Het ingevulde briefje kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind of vul hieronder het online formulier in. Graag vóór donderdag 7 juli!

Alvast hartelijk dank!

Het team van De Wingerd

Comments are closed.
Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Laatste berichten
vacature
Bekijk alle berichten
Contact info

CBS “De Wingerd”
H.W. Iordensweg 9 Twello
wingerd@pcbovoorst.nl
0571 – 27 26 61