Wingerdbericht 4: 10 november 2017

wingerdbericht

Goedemiddag ouder(s)/ verzorger(s),

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat de MR akkoord is met de invoering van het continurooster vanaf 1 januari 2018.

Ik voeg een speciale bijlage toe aan deze mail over het continurooster. 

In de nieuwsbrief leest u over:

– de gewijzigde schooltijden

– lawaai tijdens gespreksavonden

– nieuwe conciërge

– CJG ; ‘eet smakelijk’

– hoe rekentoetsen te lezen in Parnassys

– oudercommissie ‘vacatures’.

Ik wens iedereen een ontspannen weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Arjan Wierenga

Folder continurooster de Wingerd definitief

Wingerdbericht 4-1

Comments are closed.
Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Contact info

CBS “De Wingerd”
H.W. Iordensweg 9 Twello
wingerd@pcbovoorst.nl
0571 – 27 26 61