Opgave ouderhulp

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Net als ieder jaar vragen we u weer om ons te helpen bij allerlei klussen of zitting te nemen in commissies. Zonder uw hulp is het erg lastig om activiteiten te organiseren. We zijn afhankelijk van uw hulp! Met uw hulp kunnen we  het onderwijs voor uw kind leuker maken zoals bijv. de sportdag of veiliger maken met het oversteken op de H.W. Iordensweg. U ondersteunt de school en leerkracht. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve rol van ouders, een positieve werking heeft op het welzijn van het kind.

Heel graag willen we ook weer het komende cursusjaar voor iedere groep een klassenouder aanstellen. Een klassenouder heeft bijv. de volgende (groeps)taken: werving van hulpouders voor bijv. lessen in techniek en computerlessen of participatie in het Sinterklaas- of Kerstfeest, het meelopen of meefietsen naar de gymnastiek, het helpen met de Paaslunch of het organiseren van een feestactiviteit. Hij of zij kan ook als aanspreekpunt dienen voor andere ouders. We hopen dat er zich voor iedere groep een klassenouder aandient.

Als u het leuk vindt om te participeren in de school van uw kind(eren), wilt u dat dan op onderstaande lijst in de rechterkolom aangeven?

Het ingevulde briefje kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind of vul hieronder het online formulier in.

Alvast hartelijk dank!

Het team van De Wingerd


controle op woensdag na iedere vakantie (29 augustus - 31 oktober - 9 januari - 6 maart - 8 mei)

voorbereiding van de eindmusical van groep 8 (voorstelling is op dinsdag 6 juli 2019).

Vertegenwoordiger als ouder in
(Ouderwerkgroep Schoolactiviteiten)
(Oudercommissie)
(MedezeggenschapsRaad) (NB: kan niet meer in het cursusjaar 2018-2019)

Klaaroveren
Pietenochtend onderbouw (groep 1 t/m 4)

Bij teveel aanmeldingen, wordt er geloot en krijgt u bericht als we van uw diensten gebruik willen maken.

Schoonmaakavond (graag 1 vertegenwoordiger per gezin)

Acadin

Leerlingen begeleiden met het verrijkingsprogramma Acadin

Talentenworkshops

Bijv. creatief, ICT, recreatief (waarschijnlijk woensdag)

Versiercommissie

Ik zou het volgende kunnen betekenen voor de school:

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen