Talentontwikkeling

Laat elk kind stralen!

Talent

Een talent heeft te maken met een aanleg om ergens goed in te worden. Wanneer we naar onze leerlingen (mensen) kijken, zien we hoeveel talent al aanwezig is. Iedereen die zich verdiept in kinderen, kan al snel richtingen bedenken die bij ze passen en waar ze gelukkig van zouden kunnen worden. Uiteraard is hier een breed scala van beroepen denkbaar: metselaar, elektrotechnicus, leerkracht, programmeur, enz.

Kijken naar talent van kinderen betekent dat we kijken naar waar een kind goed in is of zou kunnen worden. Zelf ontdekken (en uitbreiden) van talenten maakt mensen uiteindelijk gelukkiger. Een keuze voor je passie is (vaak) ook een keuze voor je talent. We bieden veel verschillende activiteiteiten aan zodat de leerlingen kunnen ontdekken wat hun talent is.

Op onze school kunnen we ons de volgende vragen stellen. Wat heeft dit kind nodig? Waar is hij of zij goed in? Wat moeten we dit kind leren zodat het zijn of haar talenten zo goed mogelijk aanspreekt?

Onze visie op talent is het toegroeien naar een maatschappij waarin mensen werk doen wat bij ze past, waar ze hun talenten ten volle kunnen benutten en met voldoening werken. Als we dat willen bereiken, moeten we met de jeugd beginnen- met de richting waarin ze zich het beste kunnen ontwikkelen.

Op onze school organiseren we talentenworkshops, uitgewerkt over 4 domeinen. Dit doen we in groep 2 t/m 4 in vier rondes van een keer. In groep 5 t/m 8 doen we dit in 4 rondes van twee keer. Hieronder een aantal voorbeelden.

Techniek en ICT

Wetenschap en natuur

Sport

Kunst en cultuur

3D printen Virtual reality Klooikoffers

Naar de boer Proefjes doen Reptielen

Tafeltennis Bootcamp Hockey

Koken Muziek Handlettering

In de kleutergroepen wordt gewerkt met de basisprincipes van
Basisontwikkeling
in combinatie met de methode Onderbouwd. Wanneer een kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig wordt gemaakt voor nieuwe dingen krijgen wij de kans om kleuters op tal van terreinen in hun ontwikkeling te begeleiden. We denken hierbij aan kennis maar evengoed aan vaardigheden. Met de uitbreiding van Basisontwikkeling naast Onderbouwd worden de leerlingen er toe aangezet en in de gelegenheid gesteld om zelf mee te helpen het onderwijs vorm te geven aan de hand van thema’s.

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling: wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Wij streven ernaar, dat de kleuters zich breed ontwikkelen, dat wil zeggen:

  • dat zij actief en nieuwsgierig zijn en zelf initiatieven nemen
  • dat ze hun gedrag, hun gedachten en wensen kunnen verwoorden
  • dat ze met hun gevoelens en ervaringen leren om te gaan en de mogelijkheden en middelen voor expressie leren ontdekken
  • dat zij leren samen spelen en samen werken
  • dat ze creatief zijn
  • dat ze geïnteresseerd zijn in hun omgeving en dat ze de wereld willen onderzoeken
  • dat ze leren na te denken over datgene wat ze doen of zeggen: dat ze weten dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor anderen
  • dat ze datgene wat ze geleerd hebben kunnen inzetten om problemen op te lossen
  • dat ze leren plannen maken en daarnaar te handelen

Dit willen we bereiken door onder andere de volgende activiteiten, die plaatsvinden binnen thema’s en projecten:

  • Spelen en spel: fantasiespel, rollenspel, bewegingsspel en constructieactiviteiten
  • Kring-, zang-, dans- en gezelschapsspelen
  • Werken met ontwikkelingsmaterialen
  • Activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen
  • Kringactiviteiten: gesprekken, verhalen, raadsels, rijmen, versjes e.a.

 

Wij zoeken bij het activiteitenaanbod naar datgene wat betekenisvol is voor kleuters, aansluit bij hun belevingswereld en stemmen daarop ons onderwijs af. We bereiden samen met de kleuters de omgeving voor, door het maken van een woordspin en met de ideeën van de kinderen richten we de diverse themahoeken in. De leerkrachten begeleiden de kinderen, observeren en registreren, waardoor het ontwikkelingsproces van de kleuters gevolgd en verder gebracht kan worden.
Het belangrijkste bij dit alles is dat de kleuters zich pas optimaal kunnen ontwikkelen als zij vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn. Wij willen door het werken vanuit basisontwikkeling de kinderen enthousiast maken en zo meer aansluiten bij hun belevingswereld. Maar de leerkracht blijft natuurlijk wel een sturende factor, ook al worden de kinderen vrijgelaten om zichzelf te ontwikkelen.

Methodiek Onderbouwd
Met de methodiek Onderbouwd leren de kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden om uiteindelijk op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Deze vaardigheden kunnen worden behaald in twee jaar. Het verkrijgen van deze vaardigheden verloopt schoksgewijs. Soms behaalt een kind wel vier vaardigheden in één week en af en toe laat de ontwikkeling op zich wachten.
Onderbouwd maakt gebruik van de kracht van poppenspel. Met poppenspel wordt bereikt, dat kinderen direct geboeid zijn door hetgeen de pop ́vertelt ́. Het vormt een laagdrempelige en leuke, speelse manier om de onderwerpen in de groep te introduceren. Aan ieder leerdoel is een pop verbonden. Zoals bijvoorbeeld Sjoerd de Cijferwoerd voor het tellen en getalbegrip, Arie de Letterkanarie voor letterkennis en Fred de Bever voor ruimtelijke oriëntatie. In totaal zijn er zeventien karakters verdeeld over de kerndoelen taal, rekenen en motoriek.
De kinderen leren deze karakters na verloop van tijd (her)kennen en krijgen door de karakters sneller inzicht in waar bepaalde ontwikkelingsmaterialen voor bedoeld zijn.

Door een kindvriendelijk en helder registratiesysteem verkrijgen niet alleen de leerkracht en de ouders, maar ook het kind zelf inzicht in de wel of niet behaalde vaardigheden, waardoor voortgang en keuze direct op het ontwikkelingstempo afgesteld kunnen worden.

talentontwikkeling
Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen