Aanmelden nieuwe leerling

Binnen de medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die onze medezeggenschapsraad
wil komen versterken. Bas Driessen heeft aangegeven zijn taak als mr- lid helaas te gaan beëindigen. Wij vinden dit erg jammer en willen hem bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet tijdens de periode waarin hij actief is geweest voor de medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke MR.

Wat is de medezeggenschapsraad?
Het team, de schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (mr), zoals dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de mr eerst advies moet geven;
 • die waarvoor instemming van de mr vereist is;
 • die waarover de schoolleiding alleen de mr hoeft te informeren.Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar een mr kan informatie wel vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen. Wanneer de raad eerst advies mag uitbrengen, hoeft dat nog niet te betekenen dat de leiding de door de mr gesuggereerde richting inslaat. De directie kan het advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij instemming van de raad vereist is voordat de leiding aan de uitvoering mag beginnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de naschoolse opvang en vaststelling van het schoolplan.Wat wordt er van u verwacht als mr-lid?
  Thuis en op het werk hebben de meeste mensen een duidelijke, vooraf omlijnde rol. U bent ouder, werknemer of baas en u weet aan welke regels u zich heeft te houden en wat er van u wordt verwacht. In de mr gaat het vaak om schoolregels: wat voor regels moeten er zijn en hoe is de uitvoering het best te regelen? Vindt u het prettig om daar invloed op te hebben en daar samen met de leerkrachten over te sparren? Dan is dat onderdeel van mr-werk beslist de moeite waard. Vergaderen en stukken lezen is een onderdeel van het mr-lidmaatschap. Er is nog meer mogelijk dan alleen het bijwonen van de bijeenkomsten. Zo kan een mr-lid zich ook storten op contact met de achterban door veel met andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te spelen aan de rest van de raad. Een belangrijk verschil met traditionele vergaderingen in de politiek of het bedrijfsleven is wel dat de mr verschillende groepen verenigt: ouders zitten er naast leerkrachten en ieder krijgt de ruimte voor zijn eigen, soms verrassende inbreng. U kunt ervan uit gaan dat er 5 tot 7 overlegmomenten zijn per schooljaar.U in de mr?
  Spreekt het bovenstaande u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen. Dit kunt u voor 26 mei 2017 doorgeven aan de secretaris van de MR, Mirande Messink. Dit kan via de email: mr@dewingerd- twello.nl. Wanneer er zich kandidaten aangemeld hebben, wordt u als ouder(s) hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens zullen de huidige mr-leden wanneer het nodig is, een verkiezing organiseren. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen naar mr@dewingerd- twello.nl of spreek één van de mr-leden persoonlijk aan.

  Oudergeleding:

  • Bas Driessen – MR & GMR
  • Saskia Huisman
  • René Pladdet – MR Voorzitter

  Personeelsgeleding:

  • Alinde Switters
  • Mirande Messink
  • Ellen de Jonge

  Namens de mr, René Pladdet (Voorzitter)
  Email: mr@dewingerd-twello.nl

Vacatures info
Wij zijn altijd op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Ben u klaar om te klaar-overen?
Meer informatie
Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij

Lars

2017-03-13T11:54:16+00:00

Lars

Ik ben geen nerd, ik ben alleen slimmer dan jij
maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel

Maarten

2017-08-21T09:15:01+00:00

Maarten

maarten
In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel
Sal
Een goede buur is het halve proefwerk

Sal

2017-08-16T21:19:12+00:00

Sal

Sal
Een goede buur is het halve proefwerk
Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk

Sam

2017-08-14T20:47:30+00:00

Sam

Sam
Kijk naar jezelf en niet naar een ander, behalve bij een proefwerk
Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.

Emma

2017-08-14T20:45:29+00:00

Emma

Ik ben nooit te oud om te leren, dus ik zal wel 1000 jaar oud worden.
Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord

Lizzy

2017-08-14T10:38:05+00:00

Lizzy

Leerstof: stof dat vrijkomt bij afvegen van het schoolbord
Je kunt nooit minder leren

Daan

2017-08-14T10:27:14+00:00

Daan

Je kunt nooit minder leren
Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen

Ralph

2017-08-14T10:25:26+00:00

Ralph

Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen
Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons

Jesse

2017-07-06T19:50:45+00:00

Jesse

Onze leraar heeft nergens verstand van, hij vraagt het constant aan ons
Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico's

Owen

2017-07-06T19:48:21+00:00

Owen

Ze zeggen dat leren niet slecht is voor je gezondheid, maar ik neem geen risico’s
Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden

Suus

2017-07-06T19:46:01+00:00

Suus

Ik wil slim worden net als mijn vader, die wil ook slim worden
Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork

Casper

2017-07-04T21:07:29+00:00

Casper

Afkijken is niet stout, het is gewoon teamwork
Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen

Feline

2017-08-21T09:20:05+00:00

Feline

Feline
Als je alles loslaat, heb je twee handen vrij om de toekomst te grijpen